Adrianna

Adrianna Maciejewska

Psycholog, Diagnosta, Terapeuta Pedagogiczny, Trener TUS

O swojej pracy: Dzieci rozwijają się indywidualnie, dlatego ważne jest wspieranie ich rozwoju w sposób odpowiedni, opierając się na ich mocnych stronach. Jestem specjalistą od znajdowania tych aspektów i wzmacniania potencjał każdego dziecka. :) ”

Adrianna Maciejewska w Senso Senso

 • Prowadzi Konsultacje dla rodziców
 • Przeprowadza Diagnozę:
  • Funkcjonalną dzieci w spektrum autyzmu
  • Dysleksji
 • Prowadzi Terapię:
  • pedagogiczną
  • psychologiczną
 • prowadzi Trening Umiejętności Społecznych

Jestem psychologiem z uprawnieniami pedagogicznymi. 

Specjalizuję się w pracy z dziećmi od 3 do 12 lat. 

Moja praktyka skupia się na obszarach związanych z zaburzeniami rozwoju, spektrum autyzmu, zaburzeniami emocjonalnymi oraz trudnościami społecznymi.

Posiadam liczne uprawnienia do diagnozowania przy użyciu testów, co pozwala mi na holistyczne podejście do rozwoju moich pacjentów i tworzenie indywidualnych planów terapeutycznych.

W mojej pracy wykorzystuję różnorodne metody pracy z emocjami, opierając się na zasadach ducha Rodzicielstwa Bliskości oraz Porozumienia bez Przemocy.

Jestem aktywnym wsparciem dla moich podopiecznych jako psycholog i psychoedukator, a także zapewniając rozwój edukacyjny poprzez zastosowanie różnych technik wsparcia pedagogicznego.

Certyfikaty

 • Kwalifikacje diagnostyczne i praktyczna znajomość narzędzi: Stanford Binet 5 oraz bateria metod diagnozy dysleksji
 • Praktyczna znajomość narzędzi diagnostycznych: IDS-P; IDS; IDS-2; ASRS; M-CHAT-R; Conners 3
 • Szkoła Konsultacji dla psychologów w duchu Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienia bez Przemocy
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Uczenie do płynności (nauczanie precyzyjne, budowanie systemu kart, uczenie bez błędu, najbardziej efektywne sposoby zbierania danych) -Metoda zachowań werbalnych, czyli wczesna interwencja behawioralna – planowanie terapii i trening komunikacji
 • Diagnoza funkcjonalna dziecka z autyzmem PEP czy VB-MAPP
 • Kurs I st. na terapeutę Integracji Sensorycznej (PSTIS)

Wykształcenie

 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - studia podyplomowe: Terapia korekcyjna (pedagogiczna)
 • Społeczna Akademia Nauk w Łodzi - studia podyplomowe: Przygotowanie pedagogiczne

 • 2014 - 2019 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie - kierunek: Psychologia