Malwina 2

Malwina Szymańska

Współzałożyciel Senso Senso, Psycholog, Diagnosta, Psychoterapeuta, Praktyk Tomatis, Trener TUS oraz TUW

O swojej pracy: Wierzę, że w każdym człowieku, a zwłaszcza w dzieciach, tkwi olbrzymi potencjał. Jako terapeuta, widzę siebie jako przewodnika, który wspiera i towarzyszy w drodze do rozwoju tego potencjału i zmian prowadzących do poprawy jakości życia.

Malwina Szymańska w Senso Senso

 • Prowadzi konsultacje dla dzieci i rodziców
 • Przeprowadza diagnozę:
  • Intelektu
  • Funkcji Poznawczych
  • Spektrum Autyzmu
  • ADHD
 • Jest trenerem:
  • umiejętności społecznych (TUS)
  • umiejętności wychowawczych
  • przetwarzania słuchowego TOMATIS®
 • Prowadzi terapię metodologią Snoezelen
 • Prowadzi grupy socjoterapeutyczne

Jestem psychologiem, psychoterapeutą i współzałożycielką Senso Senso. 

W moim obszarze zainteresowań i praktyki profesjonalnej przede wszystkim skupiam się na terapii, wsparciu i edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, zaburzeniami nastroju oraz relacji.

W pracy kieruję się przede wszystkim wiarą w drugiego człowieka, w jego naturalną chęć do poprawy swojego stanu oraz w możliwości, które staram się pomóc mu odkryć, poprzez indywidualnie dobrane metody terapeutyczne.

Swoją wiedzę i doświadczenie zawodowe w obszarze psychologii i psychoterapii dzieci, młodzieży oraz rodzin, zdobyłam podczas pracy w szpitalach psychiatrycznych, szkołach podstawowych i średnich, poradniach psychologiczno – pedagogicznych, Centrach Pomocy Rodzinie oraz prywatnych gabinetach psychoterapeutycznych.

Nieustannie podnoszę swoje kompetencje, uczestnicząc w kolejnych studiach podyplomowych, szkoleniach i warsztatach, aby zawsze móc dysponować najnowszą wiedzą i narzędziami terapeutycznymi.

Praca terapeutyczna w moim rozumieniu to spojrzenie nie przez pryzmat problemów, ale rozwiązań oraz możliwości, które drzemią w każdym z nas. W mojej praktyce towarzyszę pacjentom w ich drodze, współtworzę z nimi rozwiązania i wspieram rozwój ich umiejętności, aby poprawić jakość ich życia.

Certyfikaty

 • Szkolenie z zakresu Terapii EMDR - Level 1 w Polskim Towarzystwie Terapii EMDR we współpracy z Europejskim Towarzystwem EMDR oraz Uniwersytetem Worcester
 • Szkolenie z zakresu Terapii EMDR Dzieci i Młodzieży w EMDR Europe, pod patronatem Joanne Morris - Smith, C Psychol. AFBPSS, London U.K
 • Warsztaty z zakresu „ Zaburzenia typu Borderline i Narcyzm – praca w podejściu EMDR” w fundacji Vitamelius
 • Warsztaty z zakresu „Wykorzystanie teorii przywiązania w terapii w paradygmacie poznawczo - behawioralnym" w fundacji Vitamelius
 • Szkolenie z zakresu „Bateria metod diagnozy przyczyn niepowodzeń szkolnych u uczniów gimnazjów. BATERIA-GIM” w PTPiP w Warszawie
 • Kurs pedagogiczny dla nauczycieli czynnych zawodowo w Studium Kształcenia Kadr w Warszawie
 • Szkolenie z zakresu „Bateria diagnozy funkcji poznawczych PU1” w PTPiP w Warszawie
 • Szkolenie „Niepełnosprawność społeczna, czyli Zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne"
 • Stowarzyszeniu Pomocy Dzieciom z Ukrytymi Niepełnosprawnościami im. H. Aspergera „Nie-grzeczne Dzieci"
 • Semestr „0" Studium psychoterapii w Laboratorium Psychoedukacji w Warszawie
 • Wykorzystanie baterii Testów Stanford - Binet 5
 • Wykorzystanie testu MOXO w diagnozie ADHD
 • Trening Umiejętności Społecznych I i II stopnia
 • Terapeuta Snoezelen

Wykształcenie

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie: tytuł magistra Psychologii 
 • Szkoła Wyższa im. Przymierza Rodzin w Warszawie: studia podyplomowe z zakresu Socjoterapii 
 • Wyższa Szkoła Nauk o Zdrowiu: kurs w zakresie Edukacji, rewalidacji i wspomagania osób z autyzmem i zespołem Aspergera