Terapia par - Warszawa

Most do lepszych relacji i głębszej bliskości

Terapia par, to forma psychoterapii skierowana do par partnerskich oraz małżeństw zarówno jednopłciowych jak i mieszanych, które chcą poprawić swoją relację, rozwiązać konflikty lub lepiej zrozumieć wzajemne potrzeby i oczekiwania. Obejmuje różne techniki i podejścia terapeutyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb i problemów pary.

Czas trwania sesji: 75 minut

Cena: 250 zł

Jak wyglądają zapisy: Przed podjęciem terapii par należy dokonać konsultacji, zapisu można dokonać poprzez kontakt z recepcją; telefonicznie 535 799 506 lub mailowo kontakt@sensosenso.pl

Dla kogo jest Terapia par?

Pary borykające się z konfliktami: Takimi jak kłótnie, nieporozumienia, problemy komunikacyjne.

Pary w kryzysie: Np. po zdradzie, utracie zaufania, czy innych poważnych wydarzeniach wpływających na związek.

Pary chcące poprawić jakość swojej relacji: Dążące do lepszego zrozumienia siebie nawzajem, poprawy komunikacji, czy wzmocnienia więzi.

Pary stojące przed ważnymi decyzjami: Np. ślubem, posiadaniem dzieci, zmianami zawodowymi.

Jakie są cele Terapii par?

 • Rozwiązanie konfliktów: Pomoc w rozpoznawaniu źródeł konfliktów i radzenie sobie z nimi.
 • Poprawa komunikacji: Nauka efektywnej i zdrowej komunikacji, wyrażanie uczuć i potrzeb.
 • Zwiększenie zrozumienia: Pomoc w lepszym zrozumieniu wzajemnych potrzeb, emocji i zachowań.
 • Wzmocnienie więzi: Praca nad bliskością, zaufaniem i wzajemnym wsparciem.
 • Radzenie sobie z kryzysami: Praca nad przezwyciężeniem trudności, takich jak zdrada, choroba, utrata.

Zakres Terapii par

 • Pary uczestniczą w sesjach z terapeutą, który pomaga w identyfikacji problemów i prowadzi proces terapeutyczny.
 • Podczas pracy psychoterapeutycznej każdy z partnerów może otrzymać zadania do wykonania w domu, mające na celu praktykowanie zdobytych umiejętności.
 • W terapii par kluczowym elementem jest nie tylko współpraca między partnerami, ale także skupienie się na indywidualnym rozwoju każdej osoby w związku, co przyczynia się do lepszego funkcjonowania pary. Terapia par może być krótkoterminowa, skupiona na konkretnych problemach, lub długoterminowa, obejmująca głębszą pracę nad związkiem. Wymaga zaangażowania i otwartości obu partnerów.

Terapia par w Senso Senso

Sesje terapii par odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu i trwają 75 minut. Terapię prowadzi certyfikowany terapeuta mający doświadczenie w pracy z parami.  Terapeuta pracuje z parą, aby zrozumieć źródło problemów, pomaga komunikować się efektywniej i znajdować kompromisy.

Kluczowe Elementy Terapii Par:

 • Bezstronność: Terapeuta nie staje po żadnej ze stron, lecz pomaga w rozwiązaniu problemów.
 • Bezpieczna przestrzeń: Zapewnia bezpieczne środowisko, w którym każda ze stron może wyrazić swoje uczucia i obawy.
 • Nauka komunikacji: Pomaga w rozwoju zdrowych sposobów komunikacji i wyrażania emocji.
 • Rozwiązywanie problemów: Skupia się na znajdowaniu rozwiązań, a nie obwinianiu.

Decyzję o potrzebie rozpoczęcia psychoterapii par podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

Niezależnie od wybranego nurtu, psychoterapia par jest serią cyklicznych spotkań i jest skoncentrowana na:

 • Poprawa komunikacji i zrozumienia wzajemnych potrzeb.
 • Głębsza emocjonalna bliskość i wzajemne zaufanie.
 • Lepsze zarządzanie konfliktami i zdrowe rozwiązywanie sporów.
 • Odrodzenie uczuć i pasji w związku.

Spotkania trwają 75 minut, i odbywają się najczęściej raz w tygodniu.

Terapia par może być cennym narzędziem w dążeniu do zdrowej, szczęśliwej i spełniającej relacji. Niezależnie od tego, czy para przechodzi przez trudny okres, czy chce po prostu wzmocnić swoją więź, profesjonalna pomoc może otworzyć drzwi do głębszego zrozumienia, miłości i satysfakcji. Warto pamiętać, że każda relacja wymaga pracy, a terapia par to jeden ze sposobów, aby tę pracę uczynić bardziej efektywną i satysfakcjonującą.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z psychoterapii prowadzonej przez psychoterapeutów z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz osobami dorosłymi. 

Dysponujemy:

 • Certyfikowanymi psychoterapeutami różnych dziedzin psychoterapeutycznych
 • Zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • Wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do Państwa potrzeb
 • Przytulną przestrzenią do pracy gdzie pacjenci czują się swobodnie i komfortowo
 • Zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które korzystnie wspierają Państwa indywidualną pracę

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Zobacz inne usługi z zakresu diagnozy i terapii psychologicznej w Senso Senso

 • Konsultacja psychologiczna
 • Terapia psychologiczna
 • Psychoterapia indywidualna
 • Opinia psychologiczna
 • Interwencja kryzysowa
 • Stosowana analiza zachowania
 • Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach
 • Dialog motywacyjny
 • Terapia par
 • Terapia rodzinna
 • Terapia dzieci
 • Terapia młodzieży
 • Psychoterapia dorosłych
 • Socjoterapia
 • Terapia w spektrum autyzmu
 • Terapia ADHD
 • Warsztaty dla rodziców i opiekunów dzieci ze spektrum autyzmu
 • Warsztaty psychoedukacyjne
 • Therapy in english
 • Terapia en español.
 • Терапия на русском языке

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.