Psychoterapia dzieci - Warszawa

Terapia psychologiczna, i psychoterapia dzieci jest formą wsparcia psychologicznego specjalnie z myślą o potrzebach i możliwościach rozwojowych dzieci od 2 roku życia. Terapia psychologiczna dzieci obejmuje pracę indywidualną różnymi metodami psychologicznymi, wsparcie psychoterapeutyczne oraz różnego rodzaju warsztaty i treningi dedykowane dzieciom w różnym wieku.

Możliwości terapeutycznego wsparcia dziecka są zawsze wynikiem przeprowadzonej konsultacji z rodzicami, aby precyzyjnie dobrać formę wsparcia do potrzeb dziecka oraz oczekiwań rodziców.

Spotkania w ramach terapii dziecka odbywają się cyklicznie. Ilość spotkań, forma terapii oraz częstotliwość jest zależna od indywidualnych potrzeb i możliwości pacjenta.

Czas trwania: 50 minut

Cena: 190 zł

Zapisy: Przed rozpoczęciem indywidualnej terapii należy dokonać konsultacji

Terapia ta jest przeznaczona dla dzieci w różnym wieku, począwszy od najmłodszych, aż po nastolatków. Jest ona szczególnie pomocna dla dzieci, które doświadczają trudności emocjonalnych, zachowawczych, mają problemy w relacjach z rówieśnikami, w szkole lub w rodzinie.

Terapia psychologiczna ma zazwyczaj charakter krótkoterminowy a swoim działaniem obejmuje pracę nad bieżącymi trudnościami, może koncentrować się na problemach takich jak:

 • lęk lub nieśmiałość
 • trudności emocjonalne
 • funkcjonowanie społeczne
 • problemy z zachowaniem
 • radzenie sobie ze stresem
 • trudności komunikacyjne
 • wycofanie i nieśmiałość
 • problemy behawioralne
 • ograniczenia poznawcze
 • spektrum autyzmu
 • nadpobudliwość psychoruchowa
 • zagrożenie niedostosowaniem społecznym i wiele innych

Jakie są cele Terapii dzieci?

Głównym celem terapii psychologicznej dla dzieci jest pomoc im w radzeniu sobie z emocjonalnymi a także, behawioralnymi lub rozwojowymi wyzwaniami.

Zakres Terapii dzieci

Psychoterapia dzieci koncentruje się na głębszym podejściu do zagadnienia emocji oraz życiowych doświadczeń i dedykowana jest dzieciom borykającym się z:

 • obniżonym nastrojem lub depresją
 • zaburzeniami żywienia
 • doświadczeniem traumy
 • lękiem uogólnionym, lękiem separacyjnym, fobiami
 • zaburzeniami zachowania
 • zaburzeniami osobowości

Psychoterapia dedykowana dzieciom bazuje przede wszystkim na umiejętnościach poznawczych i oddziaływaniach behawioralnych. Czym dziecko jest młodsze tym bardziej psychoterapia skupia się na teraźniejszości i bieżących trudnościach oraz ich rozwiązaniu. W przypadku starszych dzieci możliwe stają się do realizacji techniki oparte na wglądzie, samoświadomości oraz autorefleksji.

Współpraca z rodzicami: Rodzice są często włączani w proces terapii, aby lepiej zrozumieć potrzeby dziecka i nauczyć się, jak najlepiej wspierać jego rozwój emocjonalny i behawioralny w domu.

Terapia psychologiczna dla dzieci w Senso Senso:

Terapia psychologiczna dla dzieci może obejmować szeroki zakres technik, w tym terapię zabawową, techniki relaksacyjne, trening umiejętności społecznych, terapię poznawczo-behawioralną oraz inne formy oddziaływania terapeutycznego. 

Wszystkie stosowane metody dostosowane są do wieku, potrzeb i możliwości dziecka. 

Terapia dzieci jest przeprowadzona przez psychologa lub psychoterapeutę z przygotowaniem pedagogicznym, lub po szkoleniu psychoterapeutycznym dedykowanym dzieciom. 

Terapeuci często wykorzystują gry, zabawki, rysunki, opowieści i inne aktywności, które są atrakcyjne dla dzieci i pozwalają im wyrażać swoje uczucia i problemy w komfortowy sposób. 

Terapia może być prowadzona indywidualnie lub w grupie, w zależności od potrzeb dziecka.

Terapia psychologiczna dla dzieci ma na celu nie tylko rozwiązanie konkretnych problemów, ale także wspieranie ogólnego rozwoju emocjonalnego, społecznego i behawioralnego, co ma fundamentalne znaczenie dla zdrowego rozwoju i dobrostanu dziecka. W Senso Senso dostępne jest wiele możliwości i technik terapeutycznych dedykowanych dzieciom.

Terapia psychologiczna dzieci jest prowadzona zawsze przez psychoterapeutę przeszkolonego w zakresie pracy z dziećmi, i mimo korzystania z wielu nurtów psychoterapeutycznych oraz technik i metod psychologicznych, to zawsze jest to praca dedykowana dzieciom i ich specyfice funkcjonowania, co oznacza konieczność odpowiedniego doboru oraz modyfikacji praktyk podczas pracy z dziećmi.

Co warto wiedzieć o terapii dzieci w Senso Senso

Decyzję o terapii, jej formie i zakresie podejmują Państwo wraz z terapeutą po wizycie konsultacyjnej.

W ramach współpracy z Senso Senso mogą Państwo skorzystać z terapii dla dzieci, prowadzonej przez psychologów i pedagogów posiadających odpowiednią certyfikację oraz doświadczenie w pracy z dziećmi

Poznaj naszych terapeutów

Barbara Wrońska

Pedagog specjalny, diagnosta pedagogiczny

Ponadto dysponujemy:

 • Krótkimi terminami oczekiwania na wizytę
 • Zapleczem praktycznej wiedzy specjalistów różnych dziedzin pedagogiczno-psychologicznych
 • Wieloma technikami terapeutycznymi, które zawsze dobieramy indywidualnie do potrzeb małych pacjentów
 • Przytulną przestrzenią do pracy gdzie dzieci czują się swobodnie i komfortowo
 • Zajęciami indywidualnymi, treningami oraz warsztatami, które mogą Państwa wesprzeć w przezwyciężeniu trudności.

Formy wsparcia dzieci w Senso Senso

Senso Senso jako Centrum Wspomagania rozwoju dysponuje zapleczem różnorodnych technik wsparcia psychologicznego dla dzieci.

Trening umiejętności społecznych

TUS to grupowe zajęcia warsztatowe, których celem jest przede wszystkim poprawa umiejętności w zakresie funkcjonowania społecznego oraz rozpoznawania i wyrażania emocji. Trening Umiejętności Społecznych, to cykl spotkań, podczas których rozpracowywane są zagadnienia z zakresu komunikacji, emocji, zasad społecznych oraz radzenia sobie w trudnych emocjonalnie sytuacjach. TUS wykorzystuje aktywizacyjne metody edukacji, które angażują uczestników, aktywnie wspierając ich rozwój w wielu obszarach.

Trening zastępowania agresji

Funkcjonowanie dzieci, młodzieży oraz dorosłych będących w spektrum autyzmu niejednokrotnie cechuje trudność w radzeniu sobie z negatywnymi emocjami, sytuacjami konfliktowymi czy codziennymi frustracjami. Trening Zastępowania Agresji (TZA) to specjalistyczny program terapeutyczny, skierowany do osób, którym trudno zapanować nad emocjami lub mają problem z radzeniem sobie z agresją i impulsywnością. Program  jest przeznaczony do pracy indywidualnej lub grupowej i pomogą w identyfikacji i zrozumieniu przyczyn agresji oraz rozwijania pożądanych umiejętności społecznych, które mogą zastąpić agresywne reakcje.

Trening uważności dla dzieci

Celem treningu uważności dla dzieci jest zwiększenie ich zdolności koncentracji, poprawienie samoregulacji emocji, redukcja stresu oraz rozwój empatii i współczucia. Trening może również pomagać w radzeniu sobie z lękiem, poprawiać interakcje społeczne i przyczyniać się do ogólnego dobrostanu psychicznego.

Trening funkcji poznawczych

Trening funkcji poznawczych ma na celu poprawę i rozwijanie zdolności takich jak uwaga, pamięć, myślenie logiczne i przyczynowo skutkowe, zdolności językowe czy percepcja przestrzenna. Jest to terapia obejmująca różnorodne techniki i metody pracy, które mają na celu usprawnienie poszczególnych funkcji poznawczych dziecka lub kilku z nich jednocześnie.

Poznaj centrum Senso Senso w Warszawie

Wszystko - Galeria

Masz pytanie? Napisz do nas!

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania, skontaktuj się z nami. Nasi konsultanci są do Twojej dyspozycji i chętnie odpowiedzą na wszelkie pytania.